Formularz zawiadomienia o naruszeniu


ConverterBear.org to strona konwertująca wideo na mp3, a ConverterBear nie obsługuje żadnych plików muzycznych / wideo. Wszystkie pliki mp3 są zazwyczaj konwertowane z filmów z YouTube. Jeśli jesteś właścicielem praw do muzyki, którą ConverterBear może przekonwertować na format mp3, i jeśli chcesz, aby ConverterBear zapobiegał konwertowaniu i pobieraniu muzyki chronionej prawami autorskimi, po prostu wyślij nam zapytanie zawierające niezbędne informacje o własności. Zablokujemy konwertowanie zaakceptowanych filmów wideo w naszej witrynie w ciągu około 1-2 dni roboczych.

enter this code