Trình tải xuống ảnh và video trên Instagram

Cách tải xuống video và ảnh trên Instagram

  • Tìm bài đăng trên Instagram mà bạn muốn lưu
  • Trên máy tính, sao chép URL trực tiếp của bài đăng trên instagram tại thanh địa chỉ của trình duyệt của bạn.
  • Trên điện thoại thông minh, chạm vào nút menu nằm ở trên cùng bên phải của bài đăng và chọn 'Sao chép liên kết'
  • Dán URL bài đăng Instagram vào hộp ở trên. Đó là nó :)

Cách tải truyện Instagram

  • Tìm câu chuyện trên Instagram mà bạn muốn tải xuống
  • Chạm vào nút menu trên câu chuyện và chọn 'Sao chép liên kết'
  • Dán URL câu chuyện vào ô bên trên.
Addon trình duyệt để chuyển đổi dễ dàng!
Sử dụng addon để chuyển đổi thậm chí nhanh hơn